DEN BEDSTE PRIS GARANTERET | Book dit ophold i 2024 fra 21. marts til 20. oktober

CAMPING BERGAMINI BOUTIQUE

Reglement og Privacy Policy

I henhold til lovdekret 196/2003, EU-regulativ 679/2016 og lovdekret 101/2018, der indeholder bestemmelser til beskyttelse af personer og andre emner vedrørende behandling af personoplysninger, ønsker vi at informere dig om, at de personlige data, du har leveret vil blive behandlet i overensstemmelse med ovennævnte lovgivning.

1. Dataejer– Dataansvarlig – Databeskyttelsesansvarlig
Dataejeren er Camping Bergamini Srl med adressen Strada Bergamini 51, 37019, San Benedetto di Lugana, Peschiera del Grada (VR). Den opdaterede liste over databehandlere og personer, der er ansvarlige / autoriseret for behandlingen, kan anmodes via e-mail på direzione@campingbergamini.it.

2. Behandling af data
Datacontrolleren behandler de personlige data, der er kommunikeret af dig (f.eks. Firmanavn, adresse, telefon, e-mail, bank- og betalingsoplysninger) – i det følgende “personlig data” eller også “data”.

3. Formålet med behandlingen
Alle data indsamles og behandles for at sørge for de obligatoriske krav i forbindelse med vores økonomiske aktivitet, juridiske karakter, kontraktlige forhold til dig eller for at svare på dine anmodninger. Typen ​​dataoplysninger er normalt valgfrit, men bliver obligatorisk for det, der er nødvendigt for at overholde loven og / eller for at etablere og / eller opfylde kontraktlige forpligtelser, hvilket betyder at manglende levering af sådanne data muligvis forhindrer etablering , fortsættelse eller total eller delvis udførelse af forhold eller for at svare på dine anmodninger. De indsamlede data kan bruges til at tilmelde vores nyhedsbrev, hvor du altid kan holde dig opdateret på vores aktiviteter og tilbud. Desuden er campingpladsen udstyret med ​​et videoovervågningssystem installeret med sikkerhed som det primære formål, og også for at læse bilens nummerplade for identifikation og give adgang til campingpladsen. Endelig informeres du om, at der kan tages fotos og videooptagelser på campingpladsen til salgsfremmende formål og som derfor kan bruges til, reklamemateriale osv. både ved hjælp af it-midler og offentliggørelse på internettet (website, Facebook osv.) og også i brochurer.

4. Metoder til databehandling
Oplysningerne behandles på en lovlig måde og i overensstemmelse med reglerne om korrekthed og fortrolighed under fuld overholdelse af lovdekret 196/2003, EU-regulativ 679/2016 og lovdekret 101/2018 ved hjælp af passende it-værktøjer til at garantere sikkerhed og fortrolighed. Vi påpeger, at i overensstemmelse med principperne om formålsbegrænsning og minimering af databehandling i henhold til art. 5 i EU Reg. 679/2016, vil dine personlige oplysninger blive opbevaret i en periode på maksimal ti år.

5. Hvem dataene videregives til
Vi informerer dig også om, at de indsamlede data aldrig vil blive afsløret uden dit udtrykkelige samtykke.
Data kan formidles, udover til vores campingplads, også til eksterne emner såsom datterselskaber eller associerede virksomheder eller andre, der udfører opgaver på vegne af virksomheden (f.eks. Skattemæssig overholdelse, salgsnet, arkivering, IT, rådgivning, transport, marketing og kommunikation osv.); til emner, der er godkendt ved lov.

5.1 Brug til informationsformål
Dine data kan bruges af Camping Bergamini Srl og af de selskaber, der er forbundet til dem, til informationsformål relateret til vores aktiviteter og tilbud, via e-mail eller direkte kontakt, og kommunikation, som du til enhver tid har ret til at afvise i henhold til art. 7 i lovdekret 196/03 og art. 15 i EU-reg. 2016/679.

6. Den interesserede parts rettigheder
Du har i henhold til art. 7 i lovdekret 196/2003 og artikel 15 til 22 i EU-regulativ 679/2016, til hver en tid retten til at:
a) anmode om bekræftelse af eksistensen eller ej af personlig data;
b) indhente oplysninger om formålet med behandlingen, datakategorierne, modtagerne eller de modtagere, som de personlige oplysninger er blevet eller vil blive formidlet til og, når det er muligt, opbevaringsperioden;
c) opnå korrektion og eliminering af data;
d) opnå begrænsningen af data​​behandlingen;
e) opnå dataportabilitet, dvs. modtage dem fra en datacontroller, i et struktureret format, almindeligt anvendt og læsbart, og overføre dem til en anden datacontroller uden hindring;
f) bede datacontrolleren om adgang til personoplysninger og korrektion eller annullering af den samme eller begrænsningen af ​​behandlingen;
g) trække samtykket tilbage med forbehold i forhold til lovligheden af ​​behandlingen baseret på det samtykke, der blev givet før tilbagekaldelsen;
h) indgive en klage til en tilsynsmyndighed.

Du kan udøve dine rettigheder med en skriftlig anmodning sendt til Camping Bergamini Srl på e-mail-adressen direzione@campingbergamini.it.

7. Ændringer og opdateringer
Virksomheden kan også foretage ændringer og / eller tilføjelser til disse oplysninger, også som en konsekvens af eventuelle efterfølgende ændringer og / eller regulatoriske tilføjelser.

PRIVACY POLICY E COOKIES

Udbytte i henhold til lovdekret 196/2003 og europæisk forordning 679/2016

FORMÅLET MED DETTE DOKUMENT
I det følgende formidles metoderne til behandling af personoplysninger fra brugere af webstedet www.campingbergamini.it. Oplysningerne leveres i henhold til artikel 13 i lovdekretet 20. juni 2003 n. 196 – Kode vedrørende beskyttelse af personoplysninger og europæisk forordning 679/2016 – bestemmelser til beskyttelse af enkeltpersoner med hensyn til behandling af personoplysninger og den frie bevægelighed for sådanne data (GDPR) – til dem, der interagerer med tilgængelige webservices elektronisk fra adressen: www.campingbergamini.it. Nedenstående indikationer er taget fra retningslinjerne i artikel. 29 i direktiv nr. 95/46 / EF og vedrører især indsamling af personoplysninger på internettet med det formål at identificere de minimumsforanstaltninger, der skal iværksættes over for de berørte personer for at garantere loyaliteten og lovligheden af ​​denne praksis.

DATAEJER
Efter konsultering af webstedet www.campingbergamini.it, kan data vedrørende identificerede eller identificerbare personer behandles. “Ejeren” af databehandling er Camping Bergamini Srl med adressen Strada Bergamini 51, 37019, San Benedetto di Lugana, Peschiera del Garda (VR), i det følgende identificeret som ejeren af databehandlingen.

OMFANG
Oplysningerne gives kun til det pågældende websted og ikke til andre eksterne websteder, via links, der opretter forbindelse til forskellige domæner, som ejeren ikke er ansvarlig for.

STED FOR DATABEHANDLING
Databehandlingen, der er forbundet med webservices på hjemmesiden (fysisk bosiddende på servere, der er forbundet til netværket), udføres på hovedkontoret og håndteres kun af ansatte, samarbejdspartnere eller dataprocessorer eller af personer, der er ansvarlige for vedligeholdelsesoperationer. Ingen data, der stammer fra browsing på webstedet, formidles eller videregives til tredjeparter, hvis arbejde ikke er forbundet med drift eller kontrol af webstedets operationer. De personoplysninger, der leveres af brugere, anvendes til det eneste formål at udføre den anmodede service og formidles kun til tredjepart, hvis dette er nødvendigt, med undtagelse som beskrevet i afsnittet “levering af data valgfrit”

TYPER BEHANDLET DATA
Navigationsdata
IT-systemer og softwareprocedurer, der bruges til at betjene webstedet, personligdata, hvis transmission er impliceret i brugen af ​​Internet-kommunikationsprotokoller. Dette er oplysninger, der ikke er indsamlet for at blive forbundet med identificerede interesserede parter, men som i sig selv gennem behandling og tilknytning til data, som tredjepart opbevarer, giver brugere mulighed for at blive identificeret. Denne kategori af data inkluderer som eksempel IP-adresser eller domænenavne på de computere, der anvendes af brugere, der opretter forbindelse til webstedet, adresserne i URI (Uniform Resource Identifier) ​​-notering af de anmodede ressourcer, tidspunktet for anmodningen, metoden, der bruges til at indsende anmodningen til serveren, størrelsen på den opnåede fil, den numeriske kode, der angiver status for svaret fra serveren (vellykket, fejl osv.) og andre parametre, der vedrører operativsystemet. Disse data bruges til det eneste formål at indhente anonyme statistiske oplysninger om brugen af ​​webstedet og for at kontrollere, at de fungerer korrekt. Disse data kan gøres tilngængelig af databehandleren for at konstatere ansvaret i tilfælde af it-kriminalitet eller andre anmodninger godkendt af den retslige myndighed.

Data leveret frivilligt af brugere af webstedet
Valgfri, eksplicit og frivillig afsendelse af e-mail til adresserne, der er angivet på webstedet eller udarbejdelse af anmodningsformularer eller andre guidede procedurer på selve webstedet, herunder tilmelding af nyhedsbrevet. Specifik information rapporteres eller vises på siderne på webstedet, der er forberedt til bestemte tjenester på forespørgsel. Ovenstående involverer kun behandling af data til informationsformål, hvor man altid kan holde sig opdateret omkring vores aktiviteter og tilbud via e-mail eller direkte kontakt.

VALGFRI DATAOPLYSNING
Bortset fra hvad der er specificeret under afsnittet om navigationsdata, er brugeren fri til at give personlige data i anmodningsformularerne. Manglende dataoplysninger kan forhindre gennemførsel af anmodningen. Der gøres opmærksom på at Tilsynsmyndigheden i nogle tilfælde (ikke underlagt den almindelige administration af dette websted) kan anmode om nyheder og oplysninger i henhold til art. 157 i lovdekret nr. 196/2003, med det formål at kontrollere behandlingen af personoplysninger. I disse tilfælde er svaret obligatorisk under administrativ sanktion.
BRUGERNAVN OG ADGANGSKODE
I tilfælde af at brugeren bliver bedt om at vælge et ‘brugernavn’ og / eller en ‘adgangskode’ til adgang til reserverede områder på webstedet, er det brugerens ansvar at holde disse data fortrolige og straks kommunikere til dataejeren i tilfælde af anvendelse af uautoriserede personer.

COOKIES
Cookies er korte tekstfiler, der downloades til brugerens enhed, når de besøger et websted og tillader webstedet at genkende brugerens enhed. De har forskellige formål, som for eksempel at give dig mulighed for at navigere effektivt mellem sider, huske dine favoritwebsteder og generelt forbedre browsingoplevelsen. Baseret på funktionen og formålet med brugen kan cookies opdeles i tekniske cookies, profilering af cookies, tredjepartscookies. For yderligere information om cookies, der bruges af webstedet, se det specifikke afsnit.

BEHANDLINGSMETODER
Personoplysninger behandles med og uden elektroniske eller under automatiserede, it-værktøjer for at opnå de formål, som de blev indsamlet til. Specifikke sikkerhedsforanstaltninger overholdes for at forhindre datatab, ulovlig eller forkert brug og uautoriseret adgang i overensstemmelse med forpligtelserne til at overholde minimumsforanstaltningerne. For at levere en komplet service kan webstedet indeholde links til andre websteder, der ikke administreres af den pågældende dataansvarlige, som således ikke kan holdes ansvarlige for fejl, indhold, cookies, publikationer af ulovligt moralsk indhold, reklamer, bannere eller filer, der ikke overholder de gældende lovgivningsmæssige bestemmelser og overholdelse af fortrolighedslovgivningen på de nævnte websteder.

DATAOPBEVARING
Camping Bergamini Srl opbevarer personlige data i en periode på højst 48 måneder fra deres registrering, uden at dette berører muligheden for at forny samtykket eller omdannelse til anonym form, som ikke tillader, indirekte eller ved at forbinde andre databaser , at identificere de berørte parter.

DE INTERESSEREDE PARTERS RETTIGHEDER
I henhold til artikel 7 såvel som i henhold til artikel 13, stk. 2, bogstaver (b) og d) og fra 15 til 22 i GDPR, informerer vi dig om, at:
a) Du har ret til at bede de dataansvarlige om at få adgang til personlige data, rette eller slette dem eller begrænse deres behandling eller til at modsætte sig deres behandling eller at trække samtykke tilbage ud over retten til dataportabiliteten;
b) Du har ret til at indgive en klage til garantisten efter procedurerne og indikationerne, der er offentliggjort på den officielle hjemmeside for garantisten på www.garanteprivacy.it;

Dine anmodninger om udøvelse af dine rettigheder skal adresseres skriftligt til dataejeren på e-mailadressen www.campingbergamini.it. Udøvelsen af rettigheder er ikke underlagt nogen form for begrænsning og er gratis.

ÆNDRINGER I DEN PÅGÆLDENDE PRIVACY POLICY
Dataejeren forbeholder sig retten til at opdatere denne fortrolighedspolitik til enhver tid for at tilpasse den i forholdt til loven og forbedre den også under hensyntagen til de forslag, der er sendt af kunder, samarbejdspartnere og brugere.

Cookie

HVAD ER EN COOKIE
Cookies er korte tekstfiler, der downloades til brugerens enhed, når de besøger et websted. Ved hvert efterfølgende besøg sendes cookies tilbage til det websted, der stammer fra dem (førstepartscookies) eller til et andet sted, der genkender dem (tredjepartscookies). Cookies er nyttige, fordi de tillader et websted at genkende brugerens enhed. De har forskellige formål, som for eksempel at give dig mulighed for at navigere effektivt mellem sider, huske dine yndlingswebsteder og generelt forbedre browsingoplevelsen. Baseret på funktionen og formålet med brugen kan cookies opdeles i tekniske cookies, profilering af cookies, tredjepartscookies.

TEKNISKE COOKIES
Tekniske cookies er beregnet til at aktivere funktioner, uden hvilke det ikke ville være muligt at bruge webstedet fuldt ud. Disse cookies tillader betjening af procedurer, der er baseret på flere trin, for at holde styr på brugerens valg af indhold på webstedet, der skal vises, og funktionerne, der skal aktiveres eller deaktiveres. En cookie af denne type bruges også til at gemme brugerens valg af brugen af ​​cookies på vores websted. Væsentlige cookies kan ikke deaktiveres ved hjælp af funktionerne på webstedet. Tekniske cookies inkluderer også dem, der bruges til statistisk analyse af adgang eller besøg på webstedet, også kaldet “analytics”, der kun har statistiske formål og indsamler information i formularen samlet uden mulighed for at spore identifikationen af ​​den enkelte bruger. Analytics-cookies kan også være tredjepartscookies (Google Analytics).

PERSONALISEREDE COOKIES
Denne type af cookies er beregnet til at forbedre brugeroplevelsen på webstedet ved at foreslå indhold, som ligner de præferencer, brugeren udviser under browsing, baseret på det viste indhold og andre opførselsparametre. Brugeren kan beslutte at deaktivere brugen af de individuelle cookies på webstedet gennem de relevante indstillinger i browseren I dette tilfælde er nogle funktioner på webstedet muligvis ikke tilgængelige.

TREDJEPARTSCOOKIES
Webstedet bruger nogle eksterne funktioner eller indeholder nogle eksterne links med det formål at forbedre integrationen med almindeligt anvendte tredjepartswebsteder og omstændigheden af selve webstedet (f.eks. Facebook, Google-delingsknapper osv.). Disse funktioner og links kan bestemme brugen af tredjepartscookies, der er offentliggjort på de enkelte sider.

DEAKTIVERING AF COOKIES PÅ DE MEST ALMINDELIGE BROWSERE
Du kan deaktivere cookies i de indstillinger, der er gjort tilgængelige i din browser. Her er nogle eksempler på de mest populære browsere.

Internet Explorer
• Vælg Værktøjer på menulinjen
• Klik på Internetindstillinger
• Klik på fanen Generelt, som er placeret under emnet “Browsningshistorik”, og klik på “Slet”

Firefox
• Vælg Værktøjer på menulinjen
• Klik på Indstillinger
• Klik på fanen Privatliv
• Klik på “Annuller nu”
• Vælg “Cookies”
• Klik på “Slet personlige data nu”

Google Chrome
• Klik på skruenøgleikonet øverst til højre i browseren
• Klik på “Indstillinger”
• Klik på “Roba da smanettoni”
• Klik på knappen “Indholdsindstillinger” i afsnittet Privatliv
• Klik på knappen “Ryd browsingdata”

Safari
• Gå til Safari-menuen (ikonet øverst til højre i browseren), og vælg Præferencer
• I pop-up-vinduet, der åbnes, skal du vælge Sikkerhedsikonet (hængelåsformet)
• Under “Accepter cookies” skal du vælge knappen “Aldrig”

Menu